آواز نجات

قرض سنگین

Episode Summary

جوانی که به‌خاطر قرض زیاد به دولت، تصمیم به خودکشی گرفته بود، توسط پادشاه بخشیده و آزاد شد. گناهان ما نیز قرض ما به خداست و تنها راه رهایی از بار سنگين این قرض، ایمان به مسیح می‌باشد.‏

Episode Notes

جوانی که به‌خاطر قرض زیاد به دولت، تصمیم به خودکشی گرفته بود، توسط پادشاه بخشیده و آزاد شد. گناهان ما نیز قرض ما به خداست و تنها راه رهایی از بار سنگين این قرض، ایمان به مسیح می‌باشد.‏